TILPUN

16 05 2010

Dina       : ”Halo sugeng sonten….saged kepanggih Bu Narto?”

Yanto    : ”Sugeng sonten,…niki sinten nggih? “

Dina       : ”Kula Dina putranipun Bu Joko”.

Yanto    : ”O… Kowe to Din, iki aku Yanto, ana apa kok nggoleki Ibuku?”

Dina       : ”Iki Yan, aku diutus Ibuku nyuwun pirsa Ibumu apa dina rabu sesuk sido ana arisan ing daleme Bu Sarwo?”

Yanto    : ”Wah, aku rak ngerti kuwi soale Ibuku nembe tindhak mundhut jamu cekokan kanggo adhiku, mau ngendikane ngono.”

Dina       : “Kok kowe ora nyuwun dipundhutake sisan Yan, he…he..he…?”

Yanto    : “ Nek aku ora usah diombeni jamu cekokan wis dokoh maem Din, beda karo adhikku sing maeme angele ora karuan”.

Dina       : “ Iya… ya, wong awakmu wis bunder ipel-ipel kuru semangka kaya ngono ha…ha…ha…ha !”

Yanto    : “ Ora usah ngece Din, aku ora kuru semangka tapi termasuk golongane anak sehat sing dokoh maem lan mimik susu he..he…he…”

Dina       : “ Eh…Yan  ora ngguya-ngguyu wae, mengko tulung aturna Ibumu ya menawa Ibuku nyuwun pirsa bab iki, terus kowe ngebel aku nganggo nomer tilpun omah wae.”

Yanto    : “ Iya mengko aku tak takon sik, tapi kok kowe sing nilpun ora Ibumu dewe, biasane kan yo Ibumu nilpun Ibuku dewe?”

Dina       : “Soale wiwit wingi Ibu tindhak pelatihan ing Jakarta,  nomer tilpun omahmu iki ora dicathet ing HP ne Ibu, terus ngendikane HP ne Ibumu ora bisa dihubungi, Ibuku kondure suk pas jadwal arisan kuwi, dadi yen ora bisa rawuh arep titip Ibumu sik.”

Yanto    : “ O…ngono to…memang wis seminggu iki nomer Hpne Ibuku ganti, soale nomer lawas wis kobong, mesti Ibumu durung diaturi pirsa nomere Ibuku sing anyar kuwi.”

Dina       : “Ya wis Yan,  nek ngono cukup semene dhisik tilpunku, ojo lali tak tunggu jawabanmu, soale Ibuku ngenteni kabar saka aku, Assalamualaikum.”

Yanto    : “Walaikumsalam.”

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: